Przedsłuchy

Zwiastun

Cztery fragmenty

Mistrzowie słowa

Beata Kawka

Telimena

Marian Dziędziel

Gerwazy

Marcin Hycnar

Tadeusz

Olaf Lubaszenko

Ksiądz Robak

Ireneusz Machnicki

Narrator

Piotr Polk

Hrabia

Cezary Żak

Sędzia

Mistrzowie muzyki i dźwięku

Michał Ostrowski

Muzyka

Marek Domański

Dźwięki

Kierownictwo artystyczne

Wojciech Malajkat

Reżyseria

Nowocześnie, ale nie obrazoburczo

Ważne jest, aby reżyser i producenci mieli wspólną perspektywę efektu końcowego: nie chcemy, aby "Pan Tadeusz", genialne dzieło literackie, był odczytywany tak jak w XIX czy XX wieku.

To porozumienie chyba udało nam się osiągnąć.

"Pan Tadeusz" jest pełen wspaniałych treści: tragicznych, narodowych, ale także romansowych, awanturniczych i łotrzykowskich. Spójrzmy na to dzieło z perspektywy XXI w., aby mogło powrócić do naszego życia kulturalnego w nowej formie i w nowej jakości.

Andrzej Ciastoń, kierownik projektu

Nagranie to nie wszystko

Bezpłatne udostępnianie

Supersłuchowisko zostanie opublikowane na specjalnej stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych, aby efekt pracy był bezpłatnie dostępny dla jak najszerszej grupy słuchaczy.

Płyty MP3

Wydanie ok. 40 tys. egzemplarzy płyt MP3, które będą rozesłane do wszystkich polskich szkół (wraz ze wskazówkami dydaktyczno - metodycznymi dla nauczycieli, które ułatwią wykorzystanie nowej formy dydaktycznej na lekcji) oraz do wszystkich bibliotek publicznych.

Aplikacja mobilna

Nagranie dostępne także przez aplikację mobilną, współdziałającą z systemem e-learnignowym, aby społeczności szkolne mogły jak najefektywniej korzystać z nowej formy podawczej "Pana Tadeusza".

Wydanie CD-Premium

Limitowana edycja składająca się z ok. 20 płyt CD-audio, tekstu drukowanego „Pana Tadeusza” i dedykowanej oprawy graficznej: na okładce umieszczone zostaną nazwy firm lub nazwiska darczyńców.  Będzie też miejsce na autografy twórców i aktorów, zdjęcia i filmy z prac nad nagraniem, z plenerów dźwiękowych itp. Egzemplarze edycji będą numerowane i personalizowane.

Konkurs dla szkół

Dwutorowy konkurs dla uczniów, nauczycieli i szkół:

  • tor 1 - quiz wiedzowy
  • tor 2 - nagranie audio wybranych fragmentów "Pana Tadeusza", ocenione przez artystów słowa

Nagrajmy Milion Inwokacji

Ogólnonarodowy konkurs pod hasłem: "Nagrajmy milion inwokacji!". Tutaj KAŻDY (poza zawodowymi aktorami) będzie mógł przesłać swoją interpretację Inwokacji, a nagrania będą ocenione przez artystów słowa. W konkursie ustanowione zostaną bardzo atrakcyjne nagrody rzeczowe.

Koncerty promujące

Co najmniej kilkanaście koncertów promujących "Pana Tadeusza": w widowiskach multimedialnych wezmą udział aktorzy odtwarzający role w nagrania, a także orkiestra.

Serwis internetowy

Zbudowany zostanie specjalny serwis internetowego, wokół którego zgromadzona zostanie społeczność wielbicieli "Pana Tadeusza". Serwis będzie zawierał elementy e-learningu, co da nauczycielom możliwość sprawnego wykorzystania nagrania w pracy z uczniami. Będzie też służył organizacji i monitorowaniu konkursów projektowych.